Hình ảnh sau khi cắt bao quy đầu

Hình ảnh sau khi cắt bao quy đầu

     Đến tuổi trưởng thành, bao quy đầu sẽ tự lột xuống, lộ ra phần quy đầu. Trong một số trường hợp, bao quy đầu không thể tuột xuống được, nguyên nhân có thể do bao quy đầu dài hoặc bị hẹp. Nếu không can thiệp bằng biện pháp cắt bao quy đầu, bao… Continue Reading Hình ảnh sau khi cắt bao quy đầu